Widzisz wiadomości znalezione dla frazy: normy PN

Temat: Pomiar powierzchni - czy ktoś ma normę
Stosowanie norm obecnie zależy od sytuacji jeżeli jakiś akt prawny wymusza
zastosowanie konkretnej normy to ona jest wówczas obligaroryjna w przeciwnym
razie można zastosować inną.
inaczej sytuacja może narzucić normę ale nie musi

Dorota


----- Original Message -----
From: "Boombastic" <boombas@nospam.onet.pl
To: <pl-misc-budowa@newsgate.pl
Sent: Friday, March 05, 2004 9:37 PM
Subject: Re: Pomiar powierzchni - czy ktoś ma normę

"Boombastic" <boombas@NOSPAMpoczta.onet.plwrote in message
|     Ja się powołuję na Uchwałę PKN nr 33/97-o z 28 października 1997r.
| A Ty na co?

Mam tak na szybko opinię prawnika odnośnie stosowania norm w Polsce. Oto
zeskanowany tekst
OPINIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA NORM

Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U.
Kr
55. poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121. poz. 770)
wprowadził w życie zasadę stosowania dobrowolnego norm, o ile
rozporządzenia
właściwych ministrów lub ustawy nie wprowadzą innych zasad:

"Art. 19. 1. Stosowanie Polskich    Norm    jest    dobrowolne,  z
zastrzeżeniem ust 2 i 3.

2.            Ministrowie w sprawach należących do zakresu ich działania i
po uzyskaniu opinii lub  na  wniosek Komitetu  mogą,   w  drodze
rozporządzenia,   wprowadzić obowiązek stosowania Polskiej Normy, gdy
dotyczy ona w szczególności:

1)           ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i
użytkowania,

2)           ochrony środowiska,

3)           v .' robów zamawianych przez organy państwowe.

3.      Stosowanie Polskich Norm jest również obowiązkowe, jeżeli normy te
zostaną
powoła te w ustawach.

4.      Obowiązek stosowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, dotyczyć może
grupy norm.,
jednej normy lub jej części, a także pełnego lub ograniczonego zakresu jej
stosowania.

5.      W planach prac normalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust.  I
pkt
2,
wskazy^ im   są  projekty   Polskich   Norm  przewidywanych   do
obowiązkowego
stosowania."

Na pu stawie powyższego przepisu Minister Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w dniu 24 czerwca 1994 roku wydał rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i
kartografii (Dz. U. Nr 84, poz. 387 i z 1995 r. Nr 45, poz. 235) na mocy
którego został wprowadzony nakaz stosowania w całości normy PN-70 B-02365
i
normy PN-69 B-02360. Normy te dotyczyły zasad obliczania kubatury budynków
oraz zasad obmiaru, podziału i określania powierzchni budynków.

W dniu 3 kwietnia 1999 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji dotyczące wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 209). Akt ten
uchylił
poprzednie rozporządzenie z 1994 roku i wprowadził nową normę nr PN-ISO
9836, która zastąpiła obydwie normy wyżej wymienione (PN-70 B-02365, PN-69
B-02360). Rozporządzenie zmieniło też dotychczasowe zasady stosowania
tychże
norm i obowiązek stosowania ograniczyło do punktu 5.2.2 normy ISO 9836,
który dotyczy jedynie "Kubatury brutto budynków lub części budynków
zamkniętych i przykrytych ze wszystkich stron.":

Reasumując, możemy stwierdzić, że od dnia 3 kwietnia 1999 roku nie ma
obowiązku stosowania jakiejś konkretnej normy do przeprowadzania obliczeń
powierzchni budynków. W związku z tym, stosowanie w chwili obecnej norm
uchylonych (PN-70 B-02365, PN-69 B-02360), w świetle aktualnego stanu
prawnego jest dopuszczalne.


--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.budowanie

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: nadajnik GSM na bloku, prosba o porade

Użytkownik michal <micha@kki.net.plw wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:aclhd1$bu@aquarius.webcorp.pl...

Witam !

[...]

jaka szkodliwosc maja najajniki 88-108Mhz, kiedys podczas
uruchamiania 20
watowego, dotknolem do promiennika dipola
jednym koncem zarowki 24V 5W a drugi koniec trzymalem w lapkach,
zasiwcila
a mi szczena opadla, wiem wiem ze ze to nie zdrowe, ale to byl
tylko test i
ciekwosc, aha i parzylo jak cholera, wiem ze prad w.cz plynie po
powierzchni
przewodnika
,cale doswiadcznie  odbylo sie ze 3 lata temu i trwalo jakies
2-3 min, i
nadal zyje:-))).


[...]

Tak oceniając "na oko" byłeś w strefie pośredniej, może nawet w
strefie zagrożenia. Wartości graniczne PEM dla tych stref (dla
zakresu 10 do 300 MHz) wynoszą:

strefa pośrednia od 7 do 20 V/m,
stefa zagrożenia od 20 do 300 V/m.

W przypadku strefy zagrożenia dopuszczalny czas przebywania
wyrażony jest wzorem:

Td=3200/E^2

gdzie:
Td - czas dopuszczalny,
E - natężenie PEM (składowej elektrycznej!)

W przypadku strefy pośredniej przyjmuje się dopuszczalny czas
przebywania do 12 godzin na dobę.

Uwaga: powyższe czasy przebywania odnoszą się do personelu
technicznego, poddawanego stałym badaniom okresowym. Osoby
postronne nie powinny przebywać w takich strefach.
Dla ochrony ludności, przebywającej w pobliżu emiterów PEM z
powodów niezawodowych wprowadzono pojęcie stref ochronnych 1 i 2
stopnia.

Strefa 1 stopnia, dla zakresu 10-300 MHz, to obszar, gdzie
natężenie PEM przekracza wartość 7 V/m. W takiej strefie może
przebywać _wyłącznie_ personel zawodowo związany z obsługą danego
emitera.

Strefa 2 stopnia, dla zakresu jak wyżej, to obszar, gdzie
natężenie PEM zawiera się w przedziale 2 do 7 V/m. W takiej
strefie mogą przebywać osoby postronne - np. turyści, przechodnie
itp. Ale nie można w takim obszarze budoować np. szpitali, szkół
itp.

Na obszarach, gdzie dla zakresu 10-300 MHz natężenie PEM jest
mniejsze od 2 V/m nie ma żadnych ograniczeń w przebywaniu
ludności.

Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw nr 8 z 1977 roku, pozycja 33.
Dziennik Ustaw nr 25 z 1980 roku, pozycja 101.
Dziennik Ustaw nr 69 z 1995 roku - obwieszczenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1995 roku.
Pomocny może okazać się też tekst Polskiej Normy PN 74/T 01025

Zaś dla zakresów mikrofalowych (powyżej 300 MHz) wprowadzono
pojęcie gęstości mocy. Dla tych częstotliwości wartości graniczne
stref bezpieczeństwa wynoszą:

dla pól stacjonarnych :

strefa bezpieczna - poniżej 0,1 W/m^2
strefa pośrednia - od 0,1 do 2 W/m^2
strefa zagrożenia - od 2 do 100 W/m^2
strefa niebezpieczna - ponad 100 W/m^2

dla pól niestacjonarnych:

strefa bezpieczna - poniżej 1 W/m^2
strefa pośrednia - od 1 do 10 W/m^2
strefa zagrożenia - od 10 do 100 W/m^2
strefa niebezpieczna - powyżej 100 W/m^2

Czas dopuszczalnego przebywania wynosi odpowiednio:

dla pól stacjonarnych:

Td = 32/P^2

dla pól niestacjonarnych:

Td = 800/P^2

gdzie:
Td - czas dopuszczalny
P - gęstość mocy PEM.

Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw nr 25 z 1972 roku, pozycja 153 - rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 25 maja 1972 roku,
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej nr 17 z
1972 roku - zarządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 1972 roku.

Wszystko jasne ? :-)

[...]

aha i moze wiecie jakie sa szanse wykrycia nadajniak ukf o mocy
okolo 10W
nadajacego z raz w tygodniu przez 1H,
w nocy , niezaklucajacego innych stacji i niebluzniacego
nikomu:))?????
bo juz niby plany pozucilem ale w czlowku nadal drzemie ten
pociag do
pedzacych elektronow po RG58


[...]

Szanse, oceniane przez pryzmat możliwości technicznych
odpowiedniego organu - baaardzo duże !
Szanse, oceniane przez tzw. "szarą rzeczywistość" - hm, nie będę
się wypowiadał :-)))

Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski

P.S. Proszę mnie sprostować, jeżeli podane akty prawne przestały
już obowiązywac, lub jeżeli weszły w zycie jakieś nowe przepisy.
Człowiek się uczy przez całe życie ! :-)

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Czolgi na rzepak... :)


kpawlak wrote:

Witam wszystkich!

Panowie i... panie. :) Choc nie pisuje tutaj - czytam jednak chetnie...
Teraz potrzebne mi przypomnienie, gdzie w Sieci, a takze w realu mozne
spotkac materialy nt. dziela inzynierow z WAT o paliwie rzepakowym do
silnikow diesla - w zeszlym bodajze roku czytalem chyba cos takiego w
"Technice Wojskowej" - numeru nie pamietam... Czy ktos moze pomoc?


BIODIESEL jest paliwem ekologicznym, będącym mieszaniną estrów
metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego i węglowodorowych paliw
mineralnych w stosunku wagowym 32:68. Jest on produkowany w Czechach.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami produkt ten nie jest
objęty podatkiem akcyzowym. BIODIESEL posiada bardzo dobre właściwości
fizyko-chemiczne.

Właściwości fizyko-chemiczne paliwa ekologicznego BIODIESEL:

     BIODIESEL przeznaczony jest do całorocznego stosowania we
wszystkich rodzajach silników z zapłonem samoczynnym montowanych w
samochodów produkcji krajowej i zagraniczne. Bez ograniczeń może być
zamiennie stosowany i mieszany ze wszystkimi gatunkami oleju napędowego*
Stosowanie BIODIESLA nie wymaga żadnych przeróbek ani zmian w układzie
zasilania i konstrukcji silnika  W porównaniu z ogólnie stosowanym
olejem napędowym BIODIESEL posiada wyraźnie lepszy skład spalin,
zwłaszcza jeśli chodzi o zawartość składników szkodliwych (dwutlenku
siarki, dwutlenku węgla), o połowę mniejsze dymienie oraz mniejszą
zawartość siarki i węglowodorów aromatycznych i polyaromatycznych   Przy
dotrzymaniu wszystkich zalet paliwa ekologicznego BIODIESEL wykazuje
parametry osiągów porównywalne do  klasycznych paliw mineralnych
     BIODIESEL odpowiada warunkom testu degradacji biologicznej, dlatego
jego stosowanie jest korzystne szczególnie tam, gdzie użytkowanie paliw
mineralnych zagraża skażeniu środowiska.
     W czasie stosowania wykazuje minimum osadów na dyszach
wtryskiwaczy, komorze sprężania oraz rowkach pierścienitłokowych.
     BIODIESEL przeszedł pomyślnie testy na samochodach takich firm jak:
Škoda, Opel, Liaz, Avia, Mercedes, Audi, Fiat, Volvo, oceniające zużycie
silnika, parametry mocy i skład gazów wydechowych.
     Paliwo ekologiczne BIODIESEL spełnia parametry jakościowe czeskiej
normy ČSN 656508 oraz odpowiada wymogom normy  PN-EN 590** (zobacz
parametry gwarantowane)
     BIODIESEL jest jasną, przeźroczystą, klarowna cieczą koloru
złocisto-żółtego (zobacz zdjęcia próbek)

* - na etapie dystrybucji BIODIESEL powinien być przechowywany w
odrębnych zbiornikach i sprzedawany z wydzielonego,
odpowiednio oznaczonego
dystrybutora.
** - norma PN-EN 590 nie określa zawartości estrów metylowych oleju
rzepakowego

wiecej na stronie:

http://www.reflex.com.pl/biodiesel/biodiesels.htm#wlasciwosci

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: CB radio


Stasio Podróżnik wrote:
Waldemar Krzok napisał(a):

| Podstawa prawna to ... ?
| (Podaj link, nr aktu prawnego, zacytuj .. cokolwiek ...)

| cokolwiek?
| OK:
| rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 roku,
| dziennik ustaw Nr. 138 pozycja 1162, strona 8733

Ok ... zacytujmy aktualną wersję ...

| Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie następujących urządzeń
| nadawczo-odbiorczych....
|  3) Radia Obywatelskiego (CB) ....
| wykorzystujących uzgodnione ... częstotliwości I DOPUSZCZONYCH DO
| UŻYTKOWANIA PRZEZ WŁAŚCIWY DO TEGO ORGAN (wytłuszczenie moje).

§ 1. (1) 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie następujących
urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych:

    3)    Radia Obywatelskiego wyłącznie w zakresie częstotliwości
26,96-27,41 MHz:
a)    typu PUBLIC RADIO - PR 27 spełniających wymagania normy PN-ETS 300
135 pracujących z modulacją częstotliwości (FM) z mocą wyjściową
nadajnika do 4 W,
b)    pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z
mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W (PEP) dla
SSB;


to już dopisałem.


|  to dopuszczenie to właśnie homologacja typu. To, że musi spełniać
| normy jest warunkiem koniecznym homologacji, albo dopuszczenia na
| rynek europejski, jak go zwał, tak zwał.

Coś inaczej brzmi DZ U , na który się powołujesz ...


Piesek (albo raczej poważne bydlę) jest pogrzebane w słowach:
PN-ETS300135. Zgodność patefonu z ww normą musi być potwierdzone, np.
znakiem CE na ustrojstwie, na ogół z dodatkiem ETS300135 lub podobnie.
Znaczy te można używać bez jakiegokolwiek papieru dodatkowego.
Amerykańców bez nalepki nie wolno. (Ale nalepki są do nabycia w sklepach
po parę zł za 10 sztuk, więc problemów być nie powinno ;-))


| Bo wg mnie homologacja nie jest potrzebna ... w aktualnie
| pobowiązujących przepisach stwierdza się, że urządzenie nadawczo
| odbiorcze w zakresie CB radio winnospełniać określoną normę PN.
| Nie ma słowa więcej o wymogach "formalnych".

| nie trzeba więcej homologacji indywidualnej każdego urządzenia, jak to
| było do tej pory wg ustawy z 1990 roku. Urządzenia tego typu mogą być
| dalej użytkowane do czasu wygaśnięcia ważności homologacji indywidualnej.

A o podstawę mogę prosić ?
Tylko podstawę jeszcze nie przeanalizowaną przez Ciebie.


w cytowanej przeze mnie ustawie. Ale możliwe, że te stare homologacje
już wygasły. W poprawce z 2004 roku już o tym mowy nie ma, ale
zniesienia tego paragrafu też nie ma.


OT WARNING ... w sumie to makao i po ... Grupy się widzę pomerdały.


tyż prawda.

Ja się musiałem kiedyś wykłócać z małymi cjantami, bo używałem radia w
samochodzie. Nie CB, tylko radioamatorskie. Pół godziny zeszło, ale ja
miałem czas ;-)

Waldek

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: CB Radio
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:


| | Nie wymagają rejestracji CB *które miały lub mają homologację* (świadectwo
| | zgodności) w Polsce
| | To teraz przytocz przepisy , które by popierały ten *bełkot* ...
| Bełkot? Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 26 lipca 2004 r.,
| Dz. U. nr 169, poz 1774, zmieniające rozporządzenie tegoż ministra z
| dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 138, poz 1162).
| Par. 1 otrzymuje brzmienie:
| "Par. 1. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie następujących
| urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych
| [....]
| 3) Radia Obywatelskiego wyłącznie w zakresie częstotliwości
| 26.96-27.41 MHz
| [....]"
| Tak , bełkot ... Romanie, a gdzie słowo homologacja ?
| Ustawa narzuca na urządzenia obowiązek spełniania pewnej normy
| ... (czytaj - dziennik ustaw)
Zacytowałem _fragment_ przepisu - nie mam siły ani ochoty cytować
całego. W całym znajdziesz i oznaczenie normy (PN-ETS 300 135) i
resztę.


No ba ... tak długi jest, że by się nie zmieścił na serwerze :P

www.bajson.com/~promilek/ustawa.pdf


| ... Co więcej, radia można
| używać (czyli posiadać takie , które można używać w
| wymienionym zakresie) w danej częstotliwości (26.96-27.41 MHz
| ) ... Nie zabrania natomiast posiadania urządzenia o
| "szerszych możliwościach" ... Zatem, mogę mieć kombajnik w
| postaci LINCOLNA w aucie (w domu) ale używać tylko w zakresie
| 26.96-27.41 MHz ...
Czyżbym napisał coś innego?


W świetle słów przedpiścy tak ... Nie jest warunkiem legalnego
  używania posiadanie jakiegoś śąwistka zwanego homologacją.


I przepis, którego fragment cytowałem.
| Sumując ... mogę *UŻYWAĆ* w pełni legalnie radyjka, które nie
| jest i nie było homololgowane przez URTiP ...
Jasne. Tylko brak świadectwa homologacji lub deklaracji zgodności może
skutkować zatrzymaniem radyjka do czasu sprawdzenia.


Podstawa prawna ?
A nawet jeśli (wszak skoro polucja ma podejrzenia, że jesteś
przestępcą mogą cie przetrzymać do "czasu wyjaśnienia sprawy" ...
Bierzmy na ten przykład sytuację CB ... Polucjant kieruje
wniosek do grodzkiego , że bla bla bla ... na nim spoczywa
obowiązek udowodnienia, że UŻYWAŁEŚ radia niezgodnie z
obowiązującym prawem .. czytaj , nierealne ...


Na dokładkę zapieniłeś się nieprawdopodobnie o... nic.


Piany brak .. wylazłem spod prysznica 20 minut temu ;) Wyschłem ;)


Sprawa jest
banalnie prosta - mając urzadzenie homologowane lub z deklaracją
zgodnosci nie masz problemu z _udowodnieniem_, że spełnia ono normy.


He he he ;No to ping-pong ... A pokaż mi na mojej
homologacji JACKSONA, którego wożę w aucie coś co by
potwierdzało, że to konkretnie urządzenie jest homologowane ?
;) Ja np naklejkę z homo wypizgałem w cholerę ... I sytuacja
ta sama co wyżej ... Gdyby opierać się na twojej opini,
trzebaby być nieźle obwarowanym papierami ... Bierzesz nowe
radio w sklepie ... No to wozisz fakturę przy sobie, co by
mieć dowód , że radio nie jest kradzione ... Masz homologację
... no to teraz stajesz na głowie, co by sprzedawca
potwierdził, że homologację wydał do tego sprzedanego
egzemplarza ... a to dalej nic ... bo kuna homologacja nie
precyzuje , czy to ten konkretnie egz spełnia normy ... Co
więcej ... Masz homologację z nr seryjnym ... ale masz rysay
na radiu ... można podejrzewać, że w radiu grzebano i nie
pracuje juz zgodnie z homololgacją ;) ...

Roman, Jeśli jakiś polucjant zabierze mi radio, to co najwyżej
do niego będę mógł mówić w sądzie per "Ty głupku" za
przyzwoleniem sędziego ... Bo na świadka go zawezwę choćby dla
jaj ...


I _jest_ prawdą to, że urządzenia homologowane _na_ _pewno_ nie
wymagają jakiejkolwiek rejestracji czy innych zabiegów.


Radio było homologowane przez producenta ;) A czy ty nie
poczyniłeś działań (ingerencji) które mogłyby zmienić warunków
pracy nadajnika ? Hmmm .. też do rozważania kwestia przez sądy
grodzkie ? + problem z początku mego posta ... Problem
udowodnienia , że Używałeś radyjka niezgodnie z przepisami ...
a to jest nierealne ... W tym jedynym przypadku dziękuję
naszemu ustawodawcy za spłodzenie bubla ;)


Kupujesz -
używasz i masz w nosie dociekliwych, wrednych policjantów.


Pewny jesteś ?

Pozdrawiam i chyba oddalam się do pokoju obok .. żal tylko, że
bezsenność mnie męczy od kilku dni ...

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Komórki dla wsi


On Wed, 19 Sep 2001 08:13:39 +0200, "Telesfor Baudot"
<Tele2@poczta.onet.plwrote:

| AFAIK, nowe rozporządznie dopuszcza kanaly połówkowe 12,5 kHz, czego nie
| było w ruchomym NMT (a było np. w Czechach i na Węgrzech).

hmmmm, czy duzo to pogarsza jakosc polaczen ??
da sie przez to pchac fax-y czy laczyc sie z siecia ???


"§9.

1. SAS powinna mieć możliwość wykorzystania wszystkich kanałów
częstotliwości przewidzianych dla sieci komórkowej NMT-450.
2. SAS może być wykonana jako:
1)  urządzenie końcowe sieci komórkowej NMT-450, składające się z urządzenia
radiowego nadawczo-odbiorczego wraz z anteną i zasilaczem oraz układu lub
układów współpracy użytkownika z klawiaturą do wybierania numeru,
wyświetlaczem i mikrotelefonem,
2)  urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze wraz z anteną i zasilaczem
wyposażone w układ współpracy, spełniający WTE określone w  załącznikach nr
5, 17 i 18 do rozporządzenia, przeznaczone do przyłączania
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w szczególności:
 a) aparatu telefonicznego powszechnego użytku spełniającego WTE określone w
załączniku nr 18 do rozporządzenia oraz w normie PN-T-83001:1999,
 b) aparatu faksowego, spełniającego WTE określone w załączniku nr 16 do
rozporządzenia,
 c) modemu o przepływności do 4800 bit/s,
 d) aparatu publicznego, spełniającego WTE określone w załączniku nr 20 do
rozporządzenia,
3)  urządzenie końcowe sieci komórkowej NMT-450 określone w pkt 1,
wyposażone w układ współpracy, o którym mowa w pkt 2.
3. Wyposażenie liniowe SAS przeznaczone do współpracy z analogowym
urządzeniem końcowym powinno spełniać WTE określone w załączniku nr 17 do
rozporządzenia,
z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się, aby wymagana wartość prądu w pętli
abonenckiej była uzyskiwana przy zasilaniu linii napięciem niższym niż
wymagane w WTE określonych
w załączniku nr 5 do rozporządzenia, jeżeli długość lub rezystancja linii
abonenckiej dołączonej do SAS jest zbliżona do maksymalnej, dopuszczanej
przez producenta SAS.
4. Podstawowym źródłem zasilania SAS powinna być sieć prądu przemiennego.
Zanik
i powrót zasilania nie powinny przerywać lub zakłócać realizowanych
połączeń.
5. Do awaryjnego zasilania SAS w przypadkach zaniku napięcia sieci prądu
przemiennego zaleca się stosowanie gazoszczelnej baterii akumulatorów
montowanej wewnątrz obudowy stacji, przy czym w czasie normalnej
eksploatacji bateria ta nie powinna wymagać żadnych czynności obsługowych.
Przy średnim ruchu nie przekraczającym 0,1 Erlanga czas pracy stacji z
baterii zasilania rezerwowego nie powinien być krótszy niż 8 godzin.
6. Zewnętrzne zasilacze sieciowe dla SAS, nie stanowiące wraz z nią
mechanicznej całości, podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami
zasadniczymi dla urządzeń telekomunikacyjnych. W szczególności powinny one
spełniać wymagania normy
PN-EN 60950:2000. "

Wyjsnienie co to SAS:

"8)  SAS - stację abonencką umożliwiającą użytkownikowi korzystanie z usług
telekomunikacyjnych wyłącznie w punkcie zainstalowania, jako:
 a) urządzenie końcowe sieci komórkowej NMT-450,
 b) urządzenie końcowe PSTN,
 c)  aparat publiczny sieci komórkowej NMT-450  lub PSTN,"

Nie uważałeś jak mówiłem o tym w Bydgoszczy.

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: [Sosnowiec] [BZP] dostawy 68 autobusów miejskich niskopodłogowych
http://www.uzp.gov.pl/biulety/2006/30/30_6340.html
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 30 z dnia 2006.02.02
POZYCJA 6340

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy

Sosnowiec:

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie
zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, do kontaktów: Piotr Drabek - Dyrektor ds.
Technicznych, ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. +48
32 2635016, fax +48 32 2927445, e-mail: sekretar@pkm.pl, www.pkm.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przedmiotem zamówienia są
sukcesywne dostawy 68 sztuk autobusów miejskich niskopodłogowych (w
rozumieniu polskiej normy PN-S-47010). Przedmiot zamówienia dzieli się na
dwie części, zwane zadaniem nr 1 i zadaniem nr 2.

2) Nomenklatura

2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.12.11.00, 34.12.14.00.

2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC):

2.3) Kategoria usług:

3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa
68 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych.

4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:

5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PN/2005/12/1.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.

2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Tytuł
projektu : Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na
terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec. Program: Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu
konkurencyjności regionów,

Działanie 1.6 rozwój transportu publicznego w aglomeracjach.

3) Data wysłania ogłoszenia: 25.01.2006.

ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

II.1) Nomenklatura

1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.12.11.00, 34.12.14.00.

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):

2) Rodzaj i zakres: Zadanie nr 1 obejmuje dostawę 38 sztuk autobusów o
długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 11,5 metra do 12
metrów.

3) Szacunkowy koszt (bez VAT): Powyżej 5 000 000 EUR i poniżej 10 000 000
EUR.

4) Planowana data rozpoczęcia:

7) Data zakończenia:

II.1) Nomenklatura

1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.12.11.00, 34.12.14.00.

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):

2) Rodzaj i zakres: Zadanie nr 2 obejmuje dostawę 30 sztuk autobusów o
długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 14,5 metra do 15
metrów.

3) Szacunkowy koszt (bez VAT): Powyżej 5 000 000 EUR i poniżej 10 000 000
EUR.

4) Planowana data rozpoczęcia:

7) Data zakończenia:

Przejrzyj wszystkie wypowiedzi z tego wątkuStrona 4 z 4 • Znaleziono 217 wyników • 1, 2, 3, 4